Share:

SILVIA: Serveis Intel·ligents de Validació de la Internet Avançada

El projecte SILVIA té com a objectiu posar en valor la xarxa demostradora actualment coordinada per i2CAT i desplegada dins el marc dels projectes DREAMS (CIDEM, PROFIT) i PAIS (Inforegió), per convertir-la en una plataforma de validació tecnològica oberta que ofereixi serveis avançats al sector TIC Català, on validar nous dispositius i serveis de telecomunicacions de manera transparent, des del nivell físic fins al nivell d’aplicació.

Actualment, la xarxa disposa de tres punts de presència experimentals a la xarxa troncal per a que tercers puguin validar els seus sistemes en un entorn de pre-producció real, i disposarà de demostradors de tecnologies de fibra fins la llar en un entorn industrial i residencial, juntament amb connexions internacionals i a les diferents anelles sectorials catalanes per poder oferir experimentació cross-sectorial en nous serveis.
Per a aconseguir aquest objectiu, s’ampliaran les funcionalitats del sistema gestor de la plataforma (i si inclouran desenvolupaments fets en altres projectes europeus) per tal d’oferir-la com a servei a través d’un model d’Infrastructure as a Service (IaaS), i es desenvoluparà un client que permetrà als usuaris accedir-ne als serveis i disponibilitat d’aquests.
A més a més es pretén instal·lar tot l'equipament de servidors per màquines virtuals, enrutadors avançats i equips passius necessaris, així com establir un equip de suport i manteniment.
Elements d’innovació i recerca més rellevants
El fet d’oferir la plataforma en un model IaaS ja es pot considerar una innovació en sí mateixa. Addicionalment, el projecte requereix de les següents innovacions transversals per oferir serveis validadors d’alt valor afegit:
serveis de monitorització de rendiment per tal d’oferir als usuaris de la plataforma una quantificació acurada de les prestacions dels equips testejats,
gestors de plataforma per tal d’oferir la infraestructura de validació com un servei  als diferents usuaris de la mateixa i que aquests pugin gestionar les seves proves de manera autònoma, i un portal de petició de recursos entre d’altres.
Aquesta gestió ha d’integrar tant els segments de xarxa troncal com d’accés interfícies per serveis avançats de cloud computing i poder fer proves d’aplicacions distribuïdes i serveis en cloud.
Beneficis industrials i/o socials que aporta el projecte
Els beneficis industrials que aporta la plataforma SILVIA permetran a les empreses del territori disposar d’un entorn de validació pels seus productes abans de comercialitzar-los, per tal que puguin demostrar i quantificar les seves funcionalitats.
Addicionalment, el projecte SILVIA vol esdevenir una plataforma innovadora que pugui ser un reclam per a la inversió extrangera al territori, degut a les possibilitats de tests que ofereix i el seu caràcter únic a nivell europeu.
El manteniment de la plataforma també es planteja com una oportunitat per avaluar nous models de negoci en l’operació horitzontal de xarxes de telecomunicació.
Altres aspectes a destacar
Aquest projecte es considera estratègic per tal d’esdevenir un pol tractor de tecnologies d’accés i troncal per fibra óptica dins del panorama català i poder unir tots els esforços que s’estan realitzant en aquesta direcció.
Treball de BAMPLA
En el projecte SILVIA s’ha creat una plataforma de validació avançada i oberta, que ofereix serveis avançats per a poder validar nous dispositius, equips, protocols i serveis i aplicacions de telecomunicació de manera transparent. La part d’accés, amb xarxes de fibra fins a la llar (FTTH: Fiber to the Home), ha estat implementada i validada en els laboratoris experimentals del grup de recerca BAMPLA de la UPC. En aquesta part de projecte, juntament amb Orange, s’han validat algunes solucions corporatives sobre xarxes FTTH.

Descripció general i objectius del projecte

Actualment, la xarxa disposa de tres punts de presència experimentals a la xarxa troncal per a que tercers puguin validar els seus sistemes en un entorn de pre-producció real, i disposarà de demostradors de tecnologies de fibra fins la llar en un entorn industrial i residencial, juntament amb connexions internacionals i a les diferents anelles sectorials catalanes per poder oferir experimentació cross-sectorial en nous serveis.Per a aconseguir aquest objectiu, s’ampliaran les funcionalitats del sistema gestor de la plataforma (i s'hi inclouran desenvolupaments fets en altres projectes europeus) per tal d’oferir-la com a servei a través d’un model d’Infrastructure as a Service (IaaS), i es desenvoluparà un client que permetrà als usuaris accedir-ne als serveis i disponibilitat d’aquests. A més a més, es pretén instal·lar tot l'equipament de servidors per màquines virtuals, enrutadors avançats i equips passius necessaris, així com establir un equip de suport i manteniment.

Elements d’innovació i recerca més rellevants

El fet d’oferir la plataforma en un model IaaS ja es pot considerar una innovació en sí mateixa. Addicionalment, el projecte requereix de les següents innovacions transversals per oferir serveis validadors d’alt valor afegit: serveis de monitorització de rendiment per tal d’oferir als usuaris de la plataforma una quantificació acurada de les prestacions dels equips testejats,gestors de plataforma per tal d’oferir la infraestructura de validació com un servei  als diferents usuaris de la mateixa i que aquests pugin gestionar les seves proves de manera autònoma, i un portal de petició de recursos entre d’altres. Aquesta gestió ha d’integrar tant els segments de xarxa troncal com d’accés interfícies per serveis avançats de cloud computing i poder fer proves d’aplicacions distribuïdes i serveis en cloud.

Beneficis industrials i/o socials que aporta el projecte

Els beneficis industrials que aporta la plataforma SILVIA permetran a les empreses del territori disposar d’un entorn de validació pels seus productes abans de comercialitzar-los, per tal que puguin demostrar i quantificar les seves funcionalitats. Addicionalment, el projecte SILVIA vol esdevenir una plataforma innovadora que pugui ser un reclam per a la inversió extrangera al territori, degut a les possibilitats de tests que ofereix i el seu caràcter únic a nivell europeu. El manteniment de la plataforma també es planteja com una oportunitat per avaluar nous models de negoci en l’operació horitzontal de xarxes de telecomunicació.

Altres aspectes a destacar

Aquest projecte es considera estratègic per tal d’esdevenir un pol tractor de tecnologies d’accés i troncal per fibra óptica dins del panorama català i poder unir tots els esforços que s’estan realitzant en aquesta direcció.

Treball de BAMPLA

En el projecte SILVIA s’ha creat una plataforma de validació avançada i oberta, que ofereix serveis avançats per a poder validar nous dispositius, equips, protocols i serveis i aplicacions de telecomunicació de manera transparent. La part d’accés, amb xarxes de fibra fins a la llar (FTTH: Fiber to the Home), ha estat implementada i validada en els laboratoris experimentals del grup de recerca BAMPLA de la UPC. En aquesta part de projecte, juntament amb Orange, s’han validat algunes solucions corporatives sobre xarxes FTTH.


Periode

29 October 2010 - 29 Novembre 2011


Finançament

Inforegió 2010. Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Projecte 2010REGIO-00008


Pressupost Total

300.937,80€

Participants

 • Orange

Coordinador formal

Connectivitat

 • Fundació i2CAT

Coordinació

Eina de gestió de la plataforma

Operació i gestió de la infraestructura

 • W-Onesys

Suport nivell 2/3

Adequació nodes

 • Tecsidel

Integració de sistemes

LIMS

 • UPC BAMPLA

Gestió del Laboratori FTTH de Castelldefels

 • CTTC

Interfícies GMPLS

 • UPC GCO

Mesures òptiques

 • Tradia

Certificació

 • Mediapro (Beta-tester)

Connexió a la plataforma

 • Iglor (Beta-tester)

Serveis de telerealitat i videoconferència de molt alta resolució

 • EyeOS (Beta-tester)

Cloud Computing

 • Sant Vicenç dels Horts (Beta-tester)

eLearning + eGovernment